Aktuality

Virtuálny okrúhly stôl so zástupcami dotknutých obcí z 31.1 a 1.2 2024

Považujeme za kľúčové komunikovať priamo so starostami a starostami, diskutovať o tom, na aké ťažkosti narážajú a spoločne hľadať riešenia. Výsledok týchto stretnutí je zrejmý, musí hlasno a jasne zaznieť, že v roku 2024 nemôžeme točiť kolesom šťastia a čakať na koho sa voda ujde. Sľubujeme, využijeme všetky možnosti na to, aby sme vytvárali tlak na koalíciu, žiadali riešenia a prinášali vlastné návrhy. 


             

 

Tlačová správa z 8. decembra 2023

Pol milióna ľudí na Slovensku nemá bezpečný prístup k pitnej vode a 447 obcí nie je vôbec pripojených na vodovod, upozorňuje Progresívne Slovensko. Právo na vodu nemôže byť v 21. storočí súťaž. Preto vyzývame vládu, aby namiesto prázdnych rečí zverejnila konkrétny plán nápravy situácie, vyhlásil poslanec NR SR Michal Sabo.

Tisíce ľudí na Slovensku sa rozhodujú, či večer spláchnu toaletu alebo sa osprchujú. Tisíce zase veria, že voda, ktorú pijú zo svojich studní, je zdravotne nezávadná. Namiesto toho, aby vláda cez skrátené legislatívne konanie riešila fakt, že ľudia na Slovensku v 21. storočí nemajú prístup k pitnej vode, riešia seba. Aby si zabezpečili beztrestnosť. Aby sa pomstili. Vládam Roberta Fica na problémoch domácností a samospráv nezáleží a nikdy skutočne nezáležalo,” upozornil Sabo.

Poslankyňa NR SR Jana Hanuliaková poukázala na to, že samosprávy čelia pri budovaní verejného vodovodu či kanalizácie množstvu prekážok. V roku 2021 si hnutie medzi obcami robilo aj rozsiahly prieskum.

Zistené problémy sme komunikovali zodpovedným. Reakciou bolo napríklad zjednodušenie čerpania zdrojov z Envirofondu. To však nestačí. Každým rokom sa situácia aj vplyvom klimatických zmien zhoršuje. Vyzývame vládu, aby začala komunikovať s dotknutými obcami a nastavila podmienky na čerpanie zdrojov tak, aby právo na vodu nebolo neustálou súťažou bez jasného konca,” zdôraznila Hanuliaková s tým, že pre hľadanie riešení je potrebný individuálny prístup. 

Skúsenosti s budovaním vodovodov a kanalizácií priblížil končiaci starosta obce Hviezdoslavov a poslanec NR SR Marek Lackovič.
Na stavebné povolenie napríklad taký Hviezdoslavov čakal neuveriteľných 900 dní. Dodnes pritom nie je právoplatné. Nové vodovody a kanalizácie sa nebudujú kvôli skostnatenému stavebnému zákonu z roku 1976, kvôli zdĺhavému a nefunkčnému verejnému obstarávaniu, ale aj kvôli spolitizovaným odborom starostlivosti o životné prostredie, spadajúcim pod okresné úrady. V tejto téme preto budeme prichádzať s potrebnou legislatívou a efektívnymi riešeniami,” uzavrel Lackovič.

 

Záznam tlačovej konferencie z 8. decembra 2023

        

 

Aktuálne výzvy na budovanie vodovodov a kanalizácií

1.

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Kód výzvy: PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

73 906 822,00 €

 

2.

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Kód výzvy: PSK-MZP-002-2023-DV-KF

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

85 693 015,00 €

 

3.

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

Kód výzvy: PSK-MZP-008-2023-DV-KF

Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Dátum vyhlásenia: 29.12. 2023

3 144 186,00 €

 

4.

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

Kód výzvy: PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR

Miesto realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj

Dátum vyhlásenia: 29.12. 2023

21 123 449,00 €