Voda pre všetkých

 


Je prístup k vode v 21. storočí na Slovensku problémom?

Áno. Jedným z mnohých problémov, ktorým sa musíme prioritne a intenzívne venovať, je nedostupnosť pitnej vody na Slovensku.

  • 528-tisíc ľudí u nás žije bez bezpečného prístupu k pitnej vode.
  • 447 slovenských obcí dnes vôbec nie je pripojených na vodovod. 

A to naprieč celou krajinou - od západu na východ.

 

Denne pred dilemou stoja tisíce Slovákov a Sloveniek. A tá dilema sa umocňuje v obdobiach sucha, ktoré sú u nás čoraz akútnejšie. Tá dilema je, že sa rozhodujú, či večer spláchnu toaletu alebo sa osprchujú... Rovnako tisícky ľudí u nás veria, že voda, ktorú pijú zo svojich studní, je zdravotne nezávadná. Že pijú vodu čistú a nie koktejl dusičnanov. Žiaľ, opak je často pravdou. Veď sa pozrime len na našu najväčšiu zásobáreň pitnej vody - Žitný ostrov:

Tab.: Vyhodnotenie analýz podzemnej vody na Žitnom ostrove, Zdroj:SHMU 

SHMÚ zároveň konštatuje, že v roku 2022 sa najčastejšie prekračujúce koncentrácie železa, mangánu, dusičnanov, hydroxyatrazínu, hydroxyterbutylazínu, desetylatrazínu a ortute vyskytovali vo všetkých hĺbkových úrovniach. 

Aj toto sú dôvody, prečo je potrebné pripojiť na rozvody verejného vodovodu všetky obce, všetky domy, všetkých obyvateľov.

 

Pomenujme najväčšie brzdy 

So samosprávami kontinuálne komunikujeme a budeme v tom pokračovať. Počúvame ich, preto vieme presne pomenovať, s čím sa stretávajú pri snahe vybudovať vodovody. Tie najväčšie problémy vieme zhrnúť do piatich bodov:

  • napájanie na verejné vodovody a kanalizácie je bez koncepcie
  • malé obce nemajú finančné prostriedky a často ani personálne kapacity  na prípravu samotných projektových dokumentácií
  • predkladanie projektov je chaotické a administratívne náročné
  • podmienky prípravy projektov nie sú konštantné
  • samotný proces je zdĺhavý a štát nie je partnerom

V roku 2021 sme v Progresívnom Slovensku urobili prieskum, keď sme sa telefonicky spojili s 225 obcami a pýtali sme sa ich, akým problémom čelia pri budovaní verejného vodovodu či kanalizácie. V rámci našej iniciatívy “Voda pre všetkých” sme písomne kontaktovali všetky obce. Výsledkom bolo, že sme zosumarizovali problémy, ktoré majú na pleciach naše samosprávy a tie sme minulý rok komunikovali zodpovedným - vtedy to bola ministerka regionálneho rozvoja, pani Remišová a minister životného prostredia, pán Budaj.

Spoločne so starostami a starostkami dotknutých obcí sme im poslali otvorený list. Reakciou bolo napríklad zjednodušenie podmienok pri čerpaní zdrojov z Envirofondu, keď boli medzi oprávnené náklady zaradené aj náklady na projektové dokumentácie. To je však samozrejme nepostačujúce. 

Dnes, keď je Progresívne Slovensko súčasťou parlamentnej politiky, aj keď v opozícii,  sme pripravení zabojovať za riešenie problémov našich obcí s dobudovaním verejných vodovodov a kanalizácií a rovnako upozorňovať na investičný dlh s tým spojený.

 

Hrozby sucha

Každým rokom sa situácia aj vplyvom klimatických zmien v našom regióne zhoršuje, či to je stratou zdrojov vody, alebo zhoršením jej kvality. Už včera bolo neskoro, pristúpiť k riešeniam. Preto vyzývame vládu, aj zodpovedné ministerstvá, aby reflektovali na túto situáciu a začali intenzívne komunikovať s dotknutými obcami. 

Zdroj: Inštitút environmentálnej politiky: Vedúci! Horia obce! 2023

 

Ako nastaviť čerpanie dotácií, aby prístup k vode prestal byť súťažou

Je nutné nastaviť  čerpanie finančných zdrojov a administratívnych podmienok tak, aby právo na vodu pre samosprávy nebolo neustálou súťažou bez jasného konca. Obce nepotrebujú iba vyhlasovanie výziev, potrebujú individuálny prístup, pozorné načúvanie a prispôsobenie sa ich špecifickým potrebám.

Podľa toho, čo počujeme od starostov a starostiek obcí, téma budovania vodovodov a kanalizácií si naozaj vyžaduje individuálny a koncepčný prístup. Nestačí len alokovať peniaze, nestačí iba vyhlasovať a podpisovať výzvy.

Obce potrebujú od štátu reálnu pomoc - metodickú, konzultačnú, personálnu. Veď si len predstavte malú obec s pár stovkami obyvateľov, kde starosta pracuje na polovičný úväzok a chod obce zabezpečuje jednou zamestnankyňou, ktorá je aj hospodárka, aj matrikárka, jednoducho človek pre všetko... Kto má v takýchto obciach zodpovedne a profesionálne pripravovať projektové dokumentácie na základnú infraštruktúru? A napokon, keď si aj zaplatia externú silu, podajú si žiadosť, Envirofond im ani len nedá vedieť, či uspeli alebo nie. Aj toto je realitou súťaže o vodu na Slovensku.

O základné životné potreby nemôže prebiehať súťaž. Aj napriek tomu, pri čerpaní fondov, projekty medzi sebou súťažia. A nevyjde na každého. 

Pre lepšiu predstavu - na webovej stránke Envirofondu sme vyfiltrovali rok 2023 a všetky žiadosti v oblasti Voda, kam spadajú vodovody a aj kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Výsledok: celkový počet žiadostí bol 308 v hodnote vyše 300 miliónov eur. Schválených iba 102 v hodnote 77 miliónov. Čiže schválená bola iba tretina žiadostí.

Pýtame sa - čo tí ostatní? Dokedy budú čakať a opätovne podávať ďalšie žiadosti?

 

Čo na to Ficova štvrtá vláda?

Aktuálne parlamentom prechádza legislatívny valec. Namiesto toho, aby vláda cez skrátené konanie riešila fakt, že ľudia na Slovensku v 21. storočí nemajú prístup k pitnej vode, riešia seba. Skutočné problémy musia počkať… A máme pochybnosti, či prídu na rad.

Veď s tým máme historické skúsenosti… Vládam Roberta Fica na problémoch bežných domácností a celých samospráv predsa nikdy nezáležalo. Stačí iba spomenúť, kto bol pri moci v najlepších rokov hospodárskeho rastu tejto republiky a v časoch, kedy malo Slovensko k dispozícii najväčšie zdroje z EÚ práve na budovanie vodovodov a kanalizácií.

Dnes má Robert Fico k dispozícii 160 miliónov eur v eurofondoch na budovanie novej infraštruktúry. A ďalšiu príležitosť splniť to, čo sľuboval dobudovať počas svojich predchádzajúcich troch vlád.

Progresívne Slovensko preto bude naozaj veľmi pozorne dohliadať na sľuby jeho štvrtej vlády, pretože prioritné budovanie vodovodov a kanalizácií spomínajú nielen ministri Taraba či Raši, ale aj PVV... Odporúčame každému poslancovi a každej poslankyni, našim ministrom vypočuť si príbehy ľudí, ktorí sa nachádzajú v týchto náročných životných situáciách. Spomeňte si na nich vždy, keď si doma otočíte kohútikom… Žiaľ, ešte horšie sme na tom s odkanalizovaním. 

My však nepotrebujeme len počúvať, čo chcú robiť. Potrebujeme počuť ako to chcú robiť. Potrebujeme záväzné termíny, harmonogramy a najmä - koncepčné riešenia. Tak, aby sa súčasne vyriešila skupina obcí, nielen jedna z nich. Aby sa myslelo aj na budúcich obyvateľov, novú výstavbu. Aby sa nezabudlo na to, že kapacity budovaných ČOV musia byť dimenzované tak, aby slúžili aj o 5, 10, 15, 20 rokov. Preto sa verejne vlády pýtame, aký je jej plán? A akú konkrétnu má stratégiu?