Aktuálne výzvy na budovanie vodovodov a kanalizácií

1.

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Kód výzvy: PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

73 906 822,00 €

 

2.

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Kód výzvy: PSK-MZP-002-2023-DV-KF

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

85 693 015,00 €

 

3.

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

Kód výzvy: PSK-MZP-008-2023-DV-KF

Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Dátum vyhlásenia: 29.12. 2023

3 144 186,00 €

 

4.

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

Kód výzvy: PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR

Miesto realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj

Dátum vyhlásenia: 29.12. 2023

21 123 449,00 €

 

5.

Výzva: Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO – druhá fáza

Kód výzvy: PSK-MZP-014-2024-FA-EFRR

Miesto realizácie: Nitriansky kraj, Trnavský kraj

Priorita: 2P2 Životné prostredie

Dátum vyhlásenia: 2.4.2024

 

6.

Výzva: Budovanie stokovej siete a čistiarne odpadových vôd v obci Hrubý Šúr - druhá fáza

Kód výzvy: PSK-MZP-013-2024-FA-KF

Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Priorita: 2P2 Životné prostredie

Dátum vyhlásenia: 27.03. 2024