Aj NKÚ sa vyjadrilo k téme vody

Téma pitnej vody nie je len o jej dostupnosti. My v PS dlhodobo poukazujeme na to, že státisíce ľudí na Slovensku ani v 21. storočí nemajú prístup k pitnej vode. 
Na vodu ako strategickú surovinu sa pozreli aj kontrolóri Národného kontrolného úradu (NKÚ). Ich zistenia a závery by vás mohli zaujímať. 

Tu nájdete analýzu rizík, ktoré NKÚ identifikoval: “Najvyšší kontrolný úrad SR sa dlhodobo venuje problematike vodárenských spoločností, ktoré vznikli v procese transformácie majetku štátu. Vznikom obecných vodárenských spoločností sa vytvorili podmienky pre plnenie ústavnej povinností samosprávy zabezpečovať zásobovanie pitnou vodou pre svojich občanov. Naša kontrolná činnosť poukázala na pokusy o skrytú privatizáciu spoločností, ale aj na viaceré problémy v ich hospodárení. Ide najmä o výšku investičného dlhu, ktorý dosahuje rádovo miliardy eur.”

Viac sa dozviete tu, tu a na podstránke Dokumenty